plakat_tło_edited_edited.png

Wystawa

Poznań - Strasburg

Od imperialnych

do europejskich powinowactw

20.08–27.10.2022

Informujemy o przedłużeniu wystawy do 27 października 2022, finisaż godz. 17:00

Idea

W dniach 20.08.2022-27.10.2022 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu prezentowana jest wystawa zatytułowana „Poznań – Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw”. Historia przestrzeni miejskich Poznania i Strasburga, stanowiąca oś wystawy, ilustruje jak w soczewce zmiany sytuacji politycznej, społecznej i kulturowej tych dwóch, z pozoru odmiennych i odległych ośrodków i ich mieszkańców. Architektura i urbanistyka jest nie tylko niezwykle czułym wskaźnikiem historycznych przemian zachodzących w miastach, ale nade wszystko interesującym przykładem tego, jakie znaczenie ma ona dla kreowania tożsamości miast, jaka jest jej społeczna rola oraz zasięg jej społecznego oddziaływania.

W ostatniej ćwierci XIX wieku pruskie imperium Hohenzollernów rozrosło się i na zachodzie sięgnęło za Ren. Już od końca XVIII wieku na przeciwnym krańcu tego ogromnego państwa znajdował się wielkopolski Poznań. Pod koniec XIX wieku oba przygraniczne ośrodki połączyła więc wspólna historia w ramach przynależności do cesarstwa niemieckiego. W XX stuleciu oba miasta przeżywały w różny sposób istotne wydarzenia z ich paralelnej historii: w Poznaniu – odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej, a w Strasburgu ponowne włączenie w obręb Francji; niemiecką okupację i jej upadek; odmienną historię drugiego półwiecza i wreszcie wspólnotę przynależności do Unii Europejskiej. Emanacją tych wydarzeń były, między innymi, dzieje rozwoju urbanistycznego, architektury i wystroju miast, dających świadectwo historycznych przemian.

Strasburg
Strasburg

Rozszerzenie Strasburga po 1871 roku z placem Republiki (do 1918 Kaiserplatz) © Coll. and phot. BNU de Strasbourg

press to zoom
Poznań
Poznań

Rozszerzanie Poznania po 1903 roku, św. Marcin z fragmentem Dzielnicy Cesarskiej © Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

press to zoom
Poznań
Poznań

Wieżowce Alfa © Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

press to zoom
Strasburg
Strasburg

Rozszerzenie Strasburga po 1871 roku z placem Republiki (do 1918 Kaiserplatz) © Coll. and phot. BNU de Strasbourg

press to zoom
1/4

Perspektywa dwóch stuleci paralelnych dziejów rzuca interesujące światło na zagadnienie lokalności i peryferyjności w kontekście wspólnej historii europejskiej. Tytułowe imperialne powinowactwo, które odcisnęło wyraźne piętno na topografii obydwu miast, dając o sobie znać przede wszystkim dzięki pruskiej architekturze, lokuje ich dzieje w szerszym kadrze historii europejskiej, dla której pruskie dziedzictwo stanowi ważny punkt odniesienia. Przechodzenie miast z rąk do rąk, które stanowi przejaw pograniczności tych peryferyjnych miast, pozwala dostrzec wyjątkowe zjawiska, związane ze wzajemnym oddziaływaniem kultur. Ślady niemieckiej obecności w obu miastach uruchomiły bowiem szereg ciekawych procesów zmagania się z niemieckim dziedzictwem kulturowym, jego wypierania, negacji i wreszcie oswajania jako istotnego składnika miejskiej tożsamości Strasburga i Poznania. Współcześnie w obu miastach niemiecka architektura stała się częścią złożonej materii miast. Dyskusja nad przestrzennymi powinowactwami Poznania i Strasburga stanowi ważny wkład w dyskusję nad tożsamością europejskich miast i ich wspólnymi doświadczeniami, przekraczając utarte schematy myślenia o „starym kontynencie” i jej dziedzictwie kulturowym w kategoriach podziałów na Zachodnią i Wschodnią Europę.

Wystawa i konferencja

Zaproszenia na wydarzenia

W październiku 2022, na zakończenie wystawy „Poznań – Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw” odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa. Wezmą w niej udział badaczki i badacze, zajmujący się problematyką europejskiego dziedzictwa kulturowego, architekturą i urbanistyką, historią i historią sztuki europejskich miast. Szczegóły dotyczące konferencji pojawią się na stronie niebawem.

Wystawa

„Poznań – Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw”

20.08–27.10.2022

teatry_razem.jpg

Konferencja

„Europejskie powinowactwa. Strasburg – Poznań i ich niemieckie dziedzictwo (od 1789 roku do współczesności)”

27–28.10.2022

Publikacja

Wystawie „Poznań – Strasburg. Od imperialnych do europejskich powinowactw” towarzyszy dwujęzyczna publikacja zatytułowana „Poznań – Strasburg. Powinowactwa w czasie i przestrzeni” pod red. Hanny Grzeszczuk-Brendel oraz Małgorzaty Praczyk, na którą składają się teksty kuratorek i kuratorów wystawy. W książce tej pogłębione zostały wątki dotyczące wzajemnych wpływów i oddziaływań przestrzeni miejskich Poznania i Strasburga.

Pobierz książkę w formacie pdf

mockup_1c.jpg

Em dolorro tem vel molla corit volumquiam qui odia cullecea conecat laborrum id que pligentore, torerepeles demperum facculpa sedit, conseque rescid ut vitium iscia quam ut excerfe rferum lam dolupictota doluptatur moditat inctatem dendandae parchil laccupicit magnis et molupti re sum nectatquid et ate eum acipsandit, commoles estiore cullaceaquis aut aut ut aut laciis soluptibus namet atur, quae nobis estiis verum exped maximet que corrumquos mossed molupta as ditae seque id ut lam fuga. Lorporpore pori offici aut utescitate cusam, torem. As et volorest quia et harum ratiorum quidunto venimin ullestis ut eosa volo erspiduntiis dem que consectemque pedit volum quideli quatur? Is ut perrunt que nusapiet quo to evellore delest, oditatet pelibus eum quaero occus, tem impos sequi renienit, volutet quam utempor ionsequ iberum quosania solorita sam alit volorepudae intiam, te invendi tisint harum aut adit et ut enimpor sum quatet arum autet, sitiorpor saeperibus modi conem facepel luptur?

Spis treści

Wstęp    | s. 11

Alexandre Kostka

Interferencje między Poznaniem a Strasburgiem w czasach Drugiej Rzeszy.

O budynkach i ludziach.    | s. 15

Hanna Grzeszczuk-Brendel

Obraz miasta w pocztówkach Poznania i Strasburga.   | s. 39

Małgorzata Praczyk

Wynalezione tradycje Poznania i Strasburga.   | s. 61

Volker Ziegler

Droga Strasburga i Poznania ku nowoczesności.    | s. 79

Piotr Marciniak

Nowoczesne miasto i modernizacje w Poznaniu na tle Strasburga.   | s. 115

Noty biograficzne    | s. 133

Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu następujących partnerów i fundatorów:

Politechnika Poznańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miasto Poznań

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne w Poznaniu

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki